ATMXT144UD-AMBI2CVA1

Microchip Technology Inc.

144node maXTouch

ATMXT144UD-AMBRI2CVA1

Microchip Technology Inc.

144node maXTouch

ATMXT144UD-AMBSPIVA1

Microchip Technology Inc.

144node maXTouch

ATMXT144UD-AMTI2CVA1

Microchip Technology Inc.

144node maXTouch

ATMXT144UD-AMTSPIVA1

Microchip Technology Inc.

144node maXTouch

ATMXT144U-DEV-PCB

Microchip Technology Inc.

ATMXT144U-DEV-PCB

ATMXT144U-DEV-PCB from Microchip Technology Inc. image

ATMXT144U-MAU025

Microchip Technology Inc.

144node TS IC 38-QFN

ATMXT144U-MAU025 from Microchip Technology Inc. image

ATMXT144U-MAUR025

Microchip Technology Inc.

144node TS IC 38-QFN

EV76T90A

Microchip Technology Inc.

ATMXT144UD-SPI-PCB Development Board

EV76T90A from Microchip Technology Inc. image

EV77N92A

Microchip Technology Inc.

ATMXT144UD-I2C-PCB Development Board

EV77N92A from Microchip Technology Inc. image